Máy xông dưỡng da mini F-16


Máy xông dưỡng da mini F-16

Máy xông dưỡng da mini F-16

1,190,000 VND
Mã: F-16

2017-03-01_202407

F-16 : Máy xông dưỡng da mini:

  1. Tia tử ngoại sát khuẩn
  2. Xông hơi dưỡng da
  3. Chăm sóc cá nhân


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

Họ và tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Địa chỉ giao hàng (bắt buộc)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Chia sẻ bài viết "Máy xông dưỡng da mini F-16"


Xem thêm sản phẩm Thiết bị Spa